AOW: u bent met pensioen

De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond of gewerkt, heeft hier recht op. U ontvangt de AOW-uitkering via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een half jaar voor uw AOW-leeftijd ontvangt u informatie van de SVB over uw AOW-uitkering. De AOW-bedragen veranderen elk jaar. De AOW-bedragen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl vindt u de AOW-bedragen van 2019.

Hieronder beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over de AOW.  

Wat is uw AOW-leeftijd?

U ontvangt de AOW-uitkering vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Gebruik de AOW-tool om uw verwachte AOW-leeftijd te berekenen.

Ontvangt u ook een AOW-uitkering?
Hebt u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan ontvangt u naast uw pensioen van Algemeen Pensioenfonds KLM ook uw AOW-uitkering van de overheid. De AOW-bedragen veranderen elk jaar. De AOW-bedragen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl vindt u de AOW-bedragen van 2019.

AOW-gat

Bent u voor de AOW-leeftijd met pensioen gegaan? Dan kunt u door de verhoging van de AOW-leeftijd te maken krijgen met een AOW-gat. Houdt u er ook rekening mee dat uw overbruggingspensioen stopt op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Uw levenslange ouderdomspensioen loopt uiteraard wel gewoon door.

Hoe kunt u het AOW-gat overbruggen?

  • Overbruggingsregeling
    Om het AOW-gat  dat ontstaat door de verhoging van de AOW-leeftijd te compenseren, heeft de Ministerraad in oktober 2013 een overbruggingsregeling ingevoerd. De overbruggingsregeling is er voor mensen die vóór 1 juli 2015 met VUT of Vroegpensioen zijn gegaan. Op svb.nl kunt u nagaan of u gebruik kunt maken van de overbruggingsregeling.
  • Hoog/laagconstructie
    Komt u niet voor deze overbruggingsregeling in aanmerking? Dan hebt u gebruik kunnen maken van een zogenaamde hoog/laag constructie om het AOW-gat te dichten. U ontvangt dan tijdelijk een hoger pensioen tot aan de eerste dag van de maand van de AOW-leeftijd. Na het bereiken van de AOW-leeftijd ontvangt u een lager levenslang ouderdomspensioen. Door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd krijgen deelnemers die voor hun AOW-leeftijd met pensioen gegaan zijn opnieuw te maken met een AOW-gat. Om dit te overbruggen hebben zij de mogelijkheid gekregen om nogmaals te kiezen voor een hoog/laag constructie. 
  • Doorwerken
    Bent u na 1 januari 2013 met pensioen gegaan? Dan is het mogelijk dat u geen AOW-gat hebt omdat u hebt doorgewerkt tot uw AOW-leeftijd.

U woonde in het buitenland

Om een volledige AOW-uitkering te krijgen moet iemand ten minste vijftig jaar in Nederland hebben gewoond voorafgaand de AOW-leeftijd. Voor ieder vol jaar dat iemand in die vijftig jaar niet in Nederland heeft gewoond, kort de SVB 2% op de AOW-uitkering. Werkte u voor KLM in het buitenland? Dan kunt u recht hebben op een aanvulling op de AOW. Lees meer hierover bij Naar het buitenland.

Hoe vraagt u AOW aan?

Als u in Nederland woont, ontvangt u een half jaar voor uw AOW-leeftijd een aanvraagformulier van de SVB. U vult het formulier in en stuurt het terug. U kunt uw aanvraag ook via internet doen.
Als u in het buitenland woont, moet u zelf uw AOW aanvragen bij de SVB.